Threekwan Bunnag

Giám đốc độc lập / Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán / Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học North Texas, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Kế toán, Đại học Bangkok
  • Khoá học Ủy ban Kiểm toán nâng cao (AACP) 27/2017, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Chương trình DAP 58/2006, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Chương trình DCP 12/2001, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2019 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Frasers Property Industrial REIT Management Co., Ltd (Thái Lan)
2018 đến nay
Giám đốc độc lập / Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / Giám đốc Ủy ban Kiểm toán, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2012 đến nay
Giám đốc, Emerald Bay Resort Co., Ltd
2012 đến nay
Giám đốc, Emerald Bay Villa Co., Ltd.
2008 - 2016
Giám đốc, Ticon Logistics Park Co., Ltd.
2006 đến nay
Giám đốc, Three Van Tra Co., Ltd.
2006 đến nay
Giám đốc độc lập / Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Siam Agro-Food Industry Public Company Limited
2004 - 2019
Giám đốc độc lập / Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán / Giám đốc Ủy ban Quản trị Công ty / Giám đốc Ủy ban Lương thưởng / Giám đốc Ủy ban Quản lý Rủi ro, Frasers Property Public Company Limited (Thái Lan)
1999 đến nay
Giám đốc, Gold Master Public Company Limited.
1998 đến nay
Giám đốc độc lập / Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, SVI Public Company Limited