Vasin Srisukri

Vasin Srisukri

Giám đốc / Thành viên Ban Điều hành / Giám đốc Kinh doanh Giải pháp

Học vấn và Đào tạo

  • Cử nhân Kỹ thuật Điện, Đại học Southern California, Hoa Kỳ
  • Chương trình DAP 151/2018, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2018 đến nay
Giám đốc / Giám đốc Kinh doanh Giải pháp, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2018 - 2020
Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Nội địa, Beryl 8 Plus Co., Ltd.
2015 - 2018
Giám đốc phát triển kinh doanh, Beryl 8 Plus Co., Ltd.