Thông tin về công ty

Tiên Phong Trong Chuyển Đổi Mới

Đem đến thành công thông qua chuyển đổi số

Tư vấn chuyển đổi số từ kinh nghiệm chuyên môn, năng lực đổi mới và niềm tin ở khách hàng

Beryl8 là công ty tư vấn công nghệ số với các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực CRM, Phân tích dữ liệu, và Dịch vụ Công nghệ với khả năng chuyên môn về hệ thống CRM với Salesforce

12 năm

kinh nghiệm

Hơn 100+

khách hàng tăng trưởng cùng chúng tôi

150+

chuyên gia công nghệ có kinhnghiệm

20,000+

người dùng mà chúng tôi đã triển khai

250+

dự án thành công

200+

chứng chỉ

Sứ mệnh

Mang lại sự thành công của khách hàng thông qua các công nghệ bằng việc hợp tác là tiên quyết

Tầm nhìn

Beryl 8 Plus là đối tác kinh doanh đáng tin cậy trong việc thúc đẩy chuyển đổi số với niềm đam mê, sự đổi mới và tính chính trực để tạo ra các giá trị kinh doanh bền vững cho khách hàng của chúng tôi.

Giá trị cốt lõi

Khách hàng

thành công là sự thành công của chúng tôi

Tính chuyên nghiệp

và Độ tin cậy

Con người

là tài sản tốt nhất của chúng tôi

Niềm đam mê

và Chuyên gia trong Công Nghệ

2009
  • được thành lập bởi Apisek Tewinpagti với số vốn ban đầu là 1 triệu Thái Lan Baht và bắt đầu trở thành đối tác với Salesforce.
2015

trở thành Nhà cung cấp bản quyền phần mềm của Salesforce (Salesforce Reseller Partner) và bắt đầu trở thành đối tác của Mulesoft

2016

Đạt thành tích đối tác mức độ cao nhất là Đối tác Bạch Kim của Salesforce (Platinum Salesforce Partner)

2019

Khai trương văn phòng Beryl 8 tại Việt Nam và được chỉ định là Nhà cung cấp bản quyền phần mềm của Salesforce (Salesforce Reseller) đầu tiên tại Việt Nam.

2020

Công ty đầu tiên ở Đông Nam Á được nhận đầu tư từ Quỹ Salesforce Ventures

2021

Được niêm yết tại Sàn Chứng Khoán MAI Stock Exchange Thailand và chuyển đổi mô hình thành công ty đại chúng.