Tăng tốc vượt qua giới hạn của bạn

Gia nhập gia đình chúng tôi

Nếu bạn muốn tăng tốc để vượt qua giới hạn của bạn, hãy bắt đầu hành trình này với chúng tôi

Gia nhập gia đình với các thành viên hỗ trợ nhau.
Phát triển kỹ năng của bạn với các thách thức mới
Làm việc với các Công Nghệ Đổi Mới
Phát triển sự nghiệp của bạn vượt trội

Tài sản quan trọng nhất của Beryl 8 Plus đó là con người, luôn luôn là như vậy. Điều đó đã tạo nên chúng ta và đưa ta đến vị trí ngày hôm nay

Apisek Tewinpagti

Giám đốc điều hành, Beryl 8 Plus Public Company Limited

Chương trình học bổng

Gặp gỡ các học viên Beryl8

Tại Beryl8, con người là tài sản quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đầu tư vào sự phát triển của con người ở mọi khía cạnh — chuyên môn và nhân cách. Beryl8 cung cấp học bổng cho nhân viên tham gia các chương trình cao học ở cả Thái Lan và nước ngoài. Chương trình là một phần trong sứ mệnh của chúng tôi để giúp nhân viên phát triển bản thân cũng như chuyên môn của họ cùng với chúng tôi.

Sarun Wiriyapistan

Chuyên viên phân tích dữ liệu.

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm Đại học Chulalongkorn

Thành viên của gia đình Beryl8 kể từ tháng 5 năm 2014

Bằng Thạc sĩ của tôi tại Đại học Chulalongkorn không chỉ bổ sung kiến thức về Kỹ thuật phần mềm mà còn cho tôi cơ hội áp dụng những gì mình đã học được vào công việc của mình. Tôi vô cùng biết ơn gia đình Beryl8 cũng như công ty đã hỗ trợ tôi trong suốt chặng đường học tập của mình.

Ditsakul Suchadphimontorn

Chuyên viên Kiến trúc giải pháp

MBA tại Đại học Assumption University of Thailand

Thành viên của gia đình Beryl8 kể từ tháng 7 năm 2012

Cảm ơn công ty đã cấp cho tôi chương trình học bổng dành cho bậc Thạc sĩ. Tại Beryl8, tôi đã nhận được lời khuyên và sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo về việc lựa chọn chương trình MBA phù hợp. Tôi đã có thêm nhiều kiến thức từ chương trình học, điều này đã hỗ trợ tôi trong công việc rất nhiều, bởi vì đối với tôi, trở thành một nhà tư vấn kinh doanh không chỉ là một chức danh.

Tìm hiểu câu chuyện của đội ngũ nhân
sự của chúng tôi và suy nghĩ của họ

Open Opportunities

Business Consultant (Vietnam)
Đọc Thêm
Marketing Cloud Developer (Vietnam)
Đọc Thêm
Project Manager (Vietnam)
Đọc Thêm
Nhân viên Phát triển kinh doanh (Việt Nam)
Đọc Thêm
Data Engineer
Đọc Thêm
Technical Consultant
Đọc Thêm
Business Analyst
Đọc Thêm
Business Consultant
Đọc Thêm
Project Manager
Đọc Thêm