Noppadon Sotanakun

Noppadon Sotanakun

Giám đốc Triển khai giải pháp

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Chuyên ngành Tài chính), Viện Quản trị Phát triển Quốc gia (NIDA)
  • Thạc sĩ Khoa học (Công nghệ Thông tin), Đại học Công nghệ King Mongkut’s University of Technology Thonburi
  • Cử nhân (Kỹ thuật Máy tính), Đại học Mahidol

Kinh nghiệm

2018 đến nay
Giám đốc - Phân phối Giải pháp, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2016 - 2018
Quản lý cấp cao, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2013 - 2016
Giám đốc, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2010 - 2013
Kỹ sư phần mềm cao cấp, Reuters Software Limited (Thái Lan)