Worayot Anuvatnujotikul

Worayot Anuvatnujotikul

Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ điều hành quản trị kinh doanh, Viện quản trị kinh doanh sau đại học Sasin
  • Chương trình Điều hành, Trường Quản lý Kellogg, Đại học Northwestern, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông và Xử lý Tín hiệu, Đại học Bristol, Anh
  • Cử nhân Kỹ thuật Điện tử, Đại học Bristol, Anh

Kinh nghiệm

2021 đến nay
Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2017 - 2020
Trưởng nhóm Bảo hiểm, Information Technology Group
2016 - 2017
Quản lý cấp cao, PwC Consulting
2006 - 2016
Giám đốc, Accellence
2004 - 2006
Tư vấn viên, Atos Origin (Anh)
2001 - 2003
Trợ lý tư vấn, KPMG Consulting (Anh)