Pimkarn Punyacharoensin

Pimkarn Punyacharoensin

Giám đốc Tiếp thị / Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Kinh doanh Harvard, Đại học Harvard, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Chulalongkorn

Kinh nghiệm

2020 đến nay
Giám đốc Tiếp thị / Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2018 - 2019
Giám đốc vận hành tiếp thị, C4 Global Public Company Limited
2014 - 2018
Giám đốc Tiếp thị & PR, Pacifica Group Company Limited
2013 - 2014
Tư vấn viên, Bain & Company Inc., Singapore
2007 - 2010
Quản lý phân loại ngành hàng, Unilever Thai Trading Company Limited