Supattra Simtharakaew

Supattra Simtharakaew

Member of Risk Management Committee / Member of Executive Committee / Giám đốc tài chính

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản lý Máy tính và Kỹ thuật, Đại học Assumption
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh khoa Kế toán, Đại học Assumption
  • Khóa học Định hướng Giám đốc tài chính cho các đợt IPO mới, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET)
  • Khoá học Nâng cao Hiệu suất và Tăng trưởng, Tổ chức Development Dimensions International (DDI)

Kinh nghiệm

2018 đến nay
Giám đốc Tài chính, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2013 - 2016
Giám đốc dịch vụ khách hàng, Siam City Cement Public Company Limited
2011 - 2013
Quản lý tài khoản cần thu hồi, Siam City Cement Public Company Limited
2006 - 2011
Quản lý Tài chính Doanh nghiệp, Siam City Cement Public Company Limited
1997 - 2006
Quản lý Kho bạc & Tài chính, Bangkok Synthetics Company Limited