‘บมจ.เบริล 8 พลัส’ ขยายธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจรแก่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ตอบสนองความต้องการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล เดินหน้าให้บริการแก่ บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น และเกาหลีชั้นนำ ประเดิมคิกออฟการใช้งานต้นปี ออกแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและเชื่อมโยงเข้ากับทุกสาขาและทุกแพลตฟอร์มเป็นหนึ่งเดียว ผ่านซอฟท์แวร์สำเร็จรูป ‘BE 8 Solutions’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจขนาดกลาง ในการเข้าถึงการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้การบริหารจัดการต้นทุนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและกระตุ้นยอดขายธุรกิจร้านอาหารเติบโตแข็งแกร่ง

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นของกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการบริหารจัดการข้อมูลสู่รูปแบบดิจิทัล พร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าตลอดจนเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล จึงได้รุกขยายธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้น นอกจากองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของรายได้รวม

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รุกการให้บริการดังกล่าวแก่บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำภายใต้แบรนด์ MAGURO (มากุโระ), TAIKO (ไทโกะ) และธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ SSAMTHING TOGETHER (ซัมติง ทูเก็ทเตอร์) นับเป็นการขยายเซ็กเมนต์การให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจร้านอาหารระดับธุรกิจขนาดกลางเป็นรายแรกๆ โดยมากุโระ กรุ๊ป จะเริ่มใช้ระบบ Salesforce CRM Solution ในช่วงต้นปี 2565 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านลอยัลตี้โปรแกรมสู่ดิจิทัล และใช้บริการ BE8 Solutions ในส่วนของ Line package เพื่อเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ Salesforce ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของมากุโระ กรุ๊ป ที่เน้นย้ำการทำงานแบบ Data Driven, Customization และ Digitalization เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อรวมฐานลูกค้าใหม่จากร้านอาหารในเครือภายใต้แบรนด์ SSAMTHING TOGETHER และ TAIKO ให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อออกแบบลอยัลตี้โปรแกรม เช่น ส่วนลด ของแถม และสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มหรือแต่ละช่วงเวลาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับแผนการขยายสาขาและบริการแบบเดลิเวอรี่ในอนาคตเพื่อปรับตัวรับ New Normal ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น

สำหรับการทำงานร่วมกับมากุโระ กรุ๊ป บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ และความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เสริมความแข็งแกร่งด้วยและการเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ระดับโลกอย่าง Salesforce จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คำปรึกษาแก่มากุโระ กรุ๊ป โดยนำ ‘BE 8 Solutions’ ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปที่ได้รับการพัฒนา ออกแบบจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ มาตอบสนองความต้องการของ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ในการเข้าถึงการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการข้อมูลรูปแบบเดิม มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าของมากุโระ กรุ๊ป จากทุกสาขา ให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียวกัน ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัยและสามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ต้องใช้งานเป็นประจำ เช่น ระบบ Point of Sale เป็นต้น จึงสามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็วจากทุกสถานที่ สามารถนำข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายมาวิเคราะห์และเรียนรู้พฤติกรรม เพื่อนำมาปรับใช้กับการให้บริการ การพัฒนาเมนู นำเสนอกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในทุก Touchpoint ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำและปิ้งย่างเกาหลีพรีเมี่ยม ภายใต้แบรนด์ MAGURO, TAIKO และ SSAMTHING TOGETHER กล่าวว่า บริษัทฯ มีความต้องการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าสู่ Digitalization เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจของมากุโระ กรุ๊ป ที่เน้นย้ำการทำงานแบบ Data Driven, Customization และ Digitalization เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าจากสาขาต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ให้อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเดียวกัน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ของบริษัทฯ เนื่องจากการการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์การนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงตัดสินใจร่วมมือกับเบริล 8 พลัสเข้ามาให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความคล่องตัวในการทำงานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะยกระดับการออกแบบและพัฒนาลอยัลตี้ โปรแกรม ที่เหมาะกับลูกค้าเฉพาะบุคคลแบบ Personalization เสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญกับทุกธุรกิจที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากทุกสถานที่ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถออกแบบการทำลอยัลตี้โปรแกรมและบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ในทุกช่วงสถานการณ์ ซึ่งภาพรวมธุรกิจร้านอาหารปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวสู่การให้บริการเดลิเวอรี่ อีกทั้งสถานการณ์การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การใช้บริการ Salesforce CRM Solution และ BE8 Solutions จะช่วยสร้างความได้เปรียบการแข่งขันและกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมายแน่นอน