กี่ กั ริ ษั

Be Ahead of the Disruption Curve

สร้างความสำเร็จให้ทุกธุรกิจผ่านกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลที่ดำเนินงานบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และความน่าเชื่อถือ

เบริล 8 พลัส เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการแบบครบวงจรในด้าน CRM, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM แบบครบวงจรที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce CRM

12 ปี

ประสบการณ์ในธุรกิจ

100+

ลูกค้าที่เติบโตมาพร้อมกับเรา

150+

ประสาบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา

20,000+

ยอดผู้ใช้งานจริง

250+

ส่งมอบอย่างสมบูรณ์

200+

ได้รับรองคุณภาพ

พั กิ

ผนึกกำลังเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นด้วยแรงใจและศักยภาพทั้งหมดที่มี เพื่อสร้างความสำเร็จของลูกค้า โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ด้วยความใส่ใจ ความตั้งใจและความรับผิดชอบ ที่เชื่อมโยงและตอบโจทย์กลยุทธ์ของลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

ความสำเร็จของลูกค้า

คือความสำเร็จของเรา

ความเป็นมืออาชีพ

และความน่าเชื่อถือ

การพัฒนา

ทรัพยกรมนุษย์

ความเชื่อมั่น

และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี

2552
  • บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2552 โดย คุณอภิเษก เทวินทรภักติ ด้วยทุน จดทะเบียน 1 ล้านบาท
  • เริ่มเป็นพันธมิตรกับ Salesforce
2558

ได้แต่งตั้งเป็น Salesforce Reseller Partner และ เริ่มเป็นพันธมิตรกับ Mulesoft

2559

ได้แต่งตั้งเป็นพันธมิตรระดับสูงสุด Platinum Salesforce Partner

2562

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เบริล 8 พลัส – เวียดนาม จำกัด ที่ประเทศเวียดนามและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ซอฟต์แวร์ Salesforce เป็นรายแรกในประเทศเวียดนาม

2563

เป็นบริษัทแรกใน อาเซียน ที่ได้รับการลงทุนจาก Salesforce Ventures

2564

บริษัทได้เข้า จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์และ แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน