Tích hợp và API được coi là nền tảng kỹ thuật số của các tổ chức. Để làm sáng tỏ các nhu cầu về chiến lược tích hợp, chúng tôi cố gắng đơn giản hóa cách các bên liên quan, và giám đốc điều hành không có chuyên môn sâu về công nghệ có thể đánh giá các chiến lược tích hợp tương ứng cũng như các khoản đầu tư liên quan của họ.

Chúng tôi bắt đầu với một câu hỏi cơ bản: “Tổ chức có chiến lược tích hợp không?”

Nếu câu trả lời là không, thì điều quan trọng là phải hiểu cách chương trình API giúp doanh nghiệp đạt được chuyển đổi kỹ thuật số trong thời đại hiện đại. Nhưng nếu câu trả lời là có, thì chiến lược này có thể được đánh giá qua ba lăng kính.

Ba ống kính giá trị

Khi một tổ chức đã bắt đầu xác định chiến lược API của mình, điều đầu tiên tổ chức đó cần làm là xác định giá trị mà tổ chức kỳ vọng mang lại. Khi đo lường giá trị, bạn có thể muốn xem qua một trong hai thấu kính: thấu kính TCO hoặc thấu kính Năng suất.

Thấu kính 1: Thấu kính tổng chi phí sở hữu (TCO)

Chiến lược tích hợp có thể đạt được với chi phí thấp nhất so với lợi nhuận mà nó mang lại cho doanh nghiệp không?

Tổng chi phí sở hữu (TCO) hoặc tổng chi phí tích hợp (TCI) được tính bằng cách cộng chi phí của ba mục trong ngân sách công nghệ của tổ chức:

 • Phần cứng (lưu trữ ảo, tại chỗ, theo phương pháp kết hợp hoặc trên đám mây) hỗ trợ các công nghệ tích hợp đã triển khai
 • Phần mềm cho phép chiến lược tích hợp (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với phát triển, quản lý, điều phối, quản trị API, cổng kết nối và giám sát phần mềm)
 • Chi phí nhân lực: nguồn lao động nội bộ, bên ngoài và thời vụ cần thiết để thực hiện chiến lược hội nhập của tổ chức

Thấu kính 2: Thấu kính năng suất

Chiến lược tích hợp và nền tảng liên quan có khả năng tạo năng suất cao hơn trong tổ chức CNTT không?

Ống kính năng suất chỉ tập trung vào các nhà sản xuất, các quản trị viên tích hợp và API, đồng thời đo lường mức năng suất của họ mà không xem xét các tác động tiềm ẩn làm giảm năng suất đối với người sử dụng tính năng tích hợp và API của họ.

Năng suất cuối cùng được định lượng ở một cấp độ đơn vị tích hợp duy nhất:

 • Đã đến lúc phát triển các tích hợp hoặc API mới
 • Đã đến lúc duy trì các tích hợp hoặc API mới
 • Thời gian bảo mật các tích hợp hoặc API mới
 • Thời gian để kiểm tra và QA (UAT, SIT) tích hợp hoặc API mới
 • Thời gian và nỗ lực để quản trị, duy trì, nâng cấp và quản lý môi trường tích hợp.

Lăng kính 3: Lăng kính kết quả kinh doanh

Chiến lược này sẽ mang lại kết quả gì cho tổng thể tổ chức?

Có một lăng kính thứ ba có thể sẽ mang lại nhiều giá trị chiến lược hơn so với hai lăng kính còn lại cộng lại: lăng kính kết quả kinh doanh. Lăng kính này tập trung vào mọi thứ khác. Cách đơn giản nhất để suy nghĩ về tác động của một chiến lược tích hợp đối với một tổ chức là hỏi xem chúng tôi sẽ không thể làm những điều gì nếu không có tích hợp hoặc API.

Đối với một tổ chức có quy mô trung bình quản lý tối thiểu 50 ứng dụng, có nhiều kênh phân phối và nhiều phân khúc khách hàng hoặc khách hàng, nói ngắn gọn là rất nhiều. Sau đó, câu một câu hỏi mang tính xây dựng được đặt ra, chẳng hạn như một chiến lược tích hợp được tối ưu hóa đóng góp bao nhiêu vào sự “rất nhiều” không rõ ràng đó? Một câu hỏi thực tế hơn là “bằng cách triển khai một chiến lược tích hợp thay vì giải pháp thay thế, công ty có thể đạt được những kết quả nhất định tốt hơn hay nhanh hơn bao nhiêu?”

Để đơn giản hóa việc đo lường, các tổ chức có thể đánh giá thêm tác động của việc tích hợp bằng cách kiểm tra những ứng dụng khác nhau này cung cấp khả năng gì và hỗ trợ gì ngoài hiệu quả về CNTT. Một số loại tác động hữu ích có thể liệt kê bao gồm:

 • Thời hạn đưa ra thị trường của những sản phẩm tạo ra doanh thu, được đo bằng cách tính số tiền lãi có thể đạt được khi đẩy nhanh thời hạn đưa sản phẩm ra thị trường, do tăng thời gian sản phẩm tồn tại trên thị trường thêm X số tháng hoặc năm
 • Đóng góp vào việc cải thiện năng suất của bộ máy vận hành công ty, đơn vị kinh doanh hoặc nhóm tạo doanh thu (ví dụ: loại bỏ các dự án CNTT nằm bên ngoài sự quản lý của doanh nghiệp (Shadow IT); có thể được đo lường dựa trên kết quả từ nghiên cứu các thao tác)
 • Góp phần giảm thiểu rủi ro từ các mối nguy hoặc sự kiện có thể xảy ra trong tương lai

3 ví dụ về cách nhóm Dịch vụ Giá trị Doanh nghiệp của MuleSoft đã giúp khách hàng

Để giải thích những điều trên, chúng tôi đã tổng hợp ba ví dụ về cách nhóm Dịch vụ Giá trị Doanh nghiệp của MuleSoft đã giúp khách hàng đánh giá các chiến lược tích hợp tương ứng của họ và đo lường tác động tiềm năng của việc tinh chỉnh các chiến lược này đối với kết quả kinh doanh kỳ vọng.

1. Khách hàng ngành dược phẩm

Chúng tôi đã hợp tác với một khách hàng ngành dược phẩm đang tìm cách thúc đẩy dữ liệu về tiền tệ tốt hơn cho các nhóm bán hàng và tiếp thị thương mại của mình bằng cách tăng tần suất báo cáo bán hàng. Với tâm lý thay đổi nhanh chóng đối với một số sản phẩm nhất định trên thị trường, dữ liệu tiền tệ là động lực quan trọng đối với mức độ phù hợp của thị trường và khả năng nắm bắt doanh thu. Chúng tôi đã hợp tác với các bên liên quan về sản phẩm, tiếp thị và điều hành công nghệ để đánh giá cơ hội thị trường tiềm năng mà dữ liệu dạng tiền tệ được cải thiện có thể cung cấp cho các giám đốc điều hành bán hàng.

2. Dịch vụ tài chính cho khách hàng, ngân hàng

Chúng tôi đã hợp tác với một khách hàng là ngân hàng đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng cho vay thương mại. Khi hợp tác với các giám đốc điều hành chủ chốt, chúng tôi đã đo lường tác động tiềm ẩn đối với thị trường của việc cải thiện tích hợp.

Trong bộ phận cho vay, các số liệu chính là năng suất của người quản lý quan hệ khách hàng(RM), tỷ lệ RM so với người bảo lãnh phát hành, khối lượng cho vay gia tăng và biên lãi ròng (NIM).

Thông qua các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan khác nhau trong các nhóm kinh doanh và công nghệ, khách hàng đã khẳng định rằng quá trình xem xét khoản vay, bảo lãnh phát hành và tiếp nhận vốn tốn nhiều giấy tờ đã gây ra sự kém hiệu quả đáng kể giữa các RM, đòi hỏi tới 25% thời gian của các nhà quản lý quan hệ khách hàng.

Thông qua tự động hóa quy trình xử lý khoản vay và tiếp nhận khoản vay được hỗ trợ bởi API, chúng tôi đã ước tính tác động của mức tăng 1% hiệu suất trong năm đầu tiên với chiến lược API có chủ đích, 2% hiệu suất trong năm thứ hai, nếu trên đà tăng trưởng đến trạng thái ổn định thì hiệu suất gia tăng 3% đến năm thứ ba. Sử dụng bản báo cáo kinh doanh hiện tại làm cơ sở, trong khoảng thời gian ba năm, hiệu suất đạt được này đã được thể hiện bởi khối lượng cho vay tăng lên 112, tương đương với 78 triệu đô la dư nợ cho vay, và biên lãi ròng (NIM) 2,7 triệu đô la dựa trên chi phí vốn của ngân hàng.

Mặc dù những kết quả này có vẻ không mấy hấp dẫn, nhưng dự đoán cho rằng công ty chỉ có thể cải thiện hiệu quả của nhà sản xuất lên 3% trong ba năm hoặc ít hơn một phần tám tiềm năng của nó.

3. Công ty xuất bản giải pháp kỹ thuật số SaaS thuộc giai đoạn đầu

Chúng tôi đã hợp tác với một công ty xuất bản kỹ thuật số SaaS giai đoạn đầu đang tìm cách thúc đẩy quy mô và khả năng phát triển nền tảng của họ tại thị trường Bắc Mỹ. Khi hợp tác với các giám đốc điều hành công nghệ và sản phẩm chính, chúng tôi đã đo lường tác động đối với thị trường mà việc cải thiện khả năng tích hợp có thể tạo ra đối với một chỉ số chính dẫn đến nhiều kết quả quan trọng: tốc độ phát triển và dung lượng.

Nhóm sản phẩm có thể hoạt động càng nhanh và hiệu quả thì công ty càng có thể mở rộng quy mô, thu hút khách hàng mới và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ giải pháp SaaS của mình càng nhanh.

Để biết thêm thông tin về MuleSoft, vui lòng liên hệ với nhóm Beryl 8 Plus tại https://www.beryl8.com/th/contact-us