คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับบริษัท

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะให้ข้อมูลติดต่อรวมถึงอีเมล ส่งต่อไปยัง Salesforce เพื่อวัตถุประสงค์ในการอัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจ

ประเทศไทย

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

02-116-5081, 02-116-5082

เวียดนาม

บริษัท เบริล 8 พลัส - เวียดนาม จำกัด

9B Thai Van Lung, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

+84-93-772-3868

ติดต่อเลขานุการบริษัท

อัญชลี อินทร์ธำรง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

02-116-5081