คุณค่าของระบบ CRM ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชันที่มีให้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการนำไปใช้และการดึงศักยภาพของระบบออกมาให้ได้มากที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับนักการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบ CRM หรือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ถือเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้ Salesforce เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางในองค์กรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกและอุตสาหกรรมและธุรกิจหลาย ๆ แห่งยังเลือกใช้ Salesforce แทนระบบ ERP/SAP แบบเดิม นอกจากประสิทธิภาพอันโดดเด่นของตัวแพลตฟอร์มเองแล้ว ทราบหรือไม่ว่าคุณยังสามารถเชื่อมต่อรวมเว็บไซต์ของคุณให้เข้ากับแพลตฟอร์ม CRM ได้ ซึ่งการควบรวมระบบทั้งสองระบบนี้เข้าด้วยกันจะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรของคุณได้อย่างมากทั้งในแง่ของการเข้าถึงการตลาด การบริหารเวลา และผลกำไร เป็นต้น

 

การควบรวมระบบคืออะไร?

การควบรวมระบบ (Integration) เป็นการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน อาทิ การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณกับระบบของบุคคลที่สาม เช่น ซอฟต์แวร์ด้านบัญชี ระบบการขายสินค้า แพลตฟอร์มธุรกิจ เครือข่ายเกตเวย์ ซึ่งการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวนี้มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและมีข้อดีหลายประการ

 

ทำไมคุณจึงควรเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณกับระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์?

การควบรวมเว็บไซต์ของคุณเข้ากับแพลตฟอร์ม Salesforce และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมีประโยชน์หลายประการต่อการตลาดของคุณโดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ การจัดการที่ราบรื่น และการสื่อสารที่ดีขึ้น เช่น

  1. ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

องค์กรชั้นนำจะทราบดีว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยตรง โดยมีนักการตลาดเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา หากคุณไม่ได้ให้การสนับสนุนลูกค้าของคุณอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอนหรือในตอนที่พวกเขาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เปรียบเทียบราคา หรือพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้า คุณจะเสี่ยงต่อการมอบประสบการณ์ที่ไม่ดีและสูญเสียลูกค้าไปเป็นจำนวนมาก การมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านั้นเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น แต่เมื่อความสนใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น การตอบสนองความต้องการอาจเป็นเรื่องยาก อีกทั้งเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น การประสานงานซึ่งกันและกันอาจทำให้คุณภาพการบริการขององค์กรลดลง การควบรวมระบบจึงมีความสำคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีในระดับพื้นฐานให้กับลูกค้า

  1. เพิ่มผลผลิตและลดงานของผู้ดูแลระบบ

รายงาน HubSpot State of Inbound 2018 พบว่า 32% ของพนักงานขายใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงไปกับการป้อนข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละวัน หากเว็บไซต์และ CRM ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน คุณอาจต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลออกจากเว็บไซต์แล้วนำเข้าสู่ระบบ CRM ด้วยการคัดลอกและวางด้วยตนเอง หรือการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบเอกสารหรือบันทึกลงในซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบ CRM การเลือกใช้การควบรวมอัตโนมัติระหว่างทั้งสองระบบจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องทำการคัดลอกและวางข้อมูลต่าง ๆ หรือส่งออกและนำเข้าข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด แต่กระบวนการนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กรได้มากขึ้น เพราะทำให้นักการตลาดและพนักงานขายมุ่งเน้นไปที่งานด้านอื่น ๆ ได้

  1. ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกัน

ในรายงานการวิจัยล่าสุด Ascend2 ได้ทำการสอบถามผู้มีอิทธิพลทางการตลาด (Marketing Influencer) ว่าอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ข้อมูลทางการตลาด ร้อยละ 62 ตอบว่าคือการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทางการตลาด ทั้งนี้ก็เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมาก ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source Software) เพื่อรองรับการทำงานในด้านต่าง ๆ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดและใช้เวลาค่อนข้างนานในการคัดลอกข้อมูลด้วยตนเองจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง แต่การเชื่อมต่อระบบจะช่วยลดความเสี่ยงของความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน และยังช่วยประหยัดเวลาด้วยขั้นตอนการทำงานที่ลดลงอีกด้วย

  1. เพิ่มยอดขายจากการตลาดของคุณ

จะดีกว่าไหมหากแพลตฟอร์ม CRM เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณและสามารถดึงข้อมูลของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าทั้งหมดจากแคมเปญที่คุณกำลังปล่อยเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ การควบรวมเว็บไซต์ของคุณเข้ากับ CRM จะช่วยเพิ่มยอดขายขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ องค์กรส่วนใหญ่ใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากไปกับการลงทุนด้านเว็บไซต์และการตลาดของพวกเขา แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณเข้ากับระบบ CRM จะทำส่งผลกระบวนการขายมีความกระชับ สอดคล้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพจะถูกดึงเข้าสู่ระบบทันทีตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก และช่วยให้ทีมของคุณมีข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อในไปใช้สำหรับการทำงาน และนำไปสู่อัตรา Conversion หรือการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อทางการตลาด อาทิ การคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ การสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ ฯลฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในท้ายที่สุด

  1. ลดการสูญเสียของลูกค้าให้น้อยที่สุด

68% ของผู้ที่บอกเลิกการเป็นลูกค้ามีสาเหตุจากการถูกเพิกเฉย ซึ่งหมายความว่า 7 ใน 10 ของลูกค้าของคุณจะบอกเลิกเป็นลูกค้าของคุณเพราะพวกเขามองว่าคุณไม่สนใจหรือคิดว่าคุณไม่สนใจพวกเขาลูกค้าจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อปัญหาของพวกเขาได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วโดยบุคคลที่เหมาะสม การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการส่งอีเมลยืนยันว่าได้รับการชำระเงินแล้วหรืออีเมลขอบคุณโดยอัตโนมัติสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจได้ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณให้ความสำคัญ ให้คุณค่า เข้าใจความต้องการและความจำเป็นของพวกเขา การควบรวมเว็บไซต์กับ ระบบ CRM ยังสามารถช่วยคุณติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ผลักดันให้ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์ของคุณมากขึ้น นำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณ และแนะนำแบรนด์ของคุณให้กับคนรอบข้างต่อไป