Accelerate Beyond Your Limits

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

หากคุณต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เราพร้อมเดินทางไปกับคุณเพื่อสร้างอนาคตที่เติบโตไปด้วยกัน

Join a family of supportive members
Develop your skills with new challenges
Work with Innovative Technology
Excel your career growth

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับ Beryl 8 Plus คือบุคลากรทุกๆ คน ตั้งแต่วันแรกและจะเป็นแบบนั้นตลอดไป พนักงานทุกคนหล่อหลอมให้เราเป็นเรา และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทุกวันนี้

อภิเษก เทวินทรภักติ

ประธานบริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

โครงการทุนการศึกษา

มาทำความรู้จักกับนักเรียนทุนของเบริล 8 พลัส

สำหรับเบริล 8 พลัส บุคลากรของเราเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา เราพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนได้เติบโตและพัฒนาศักยภาพในทุกมิติ เบริล 8 พลัสจัดมอบทุนการศึกษาให้บุคลากรของเราเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราในการช่วยให้พนักงานของเราเติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านวิชาชีพและด้านส่วนบุคคลร่วมกับเรา

ศรัณย์ วิริยะพิษฐาน

นักวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมงานกับเบริล 8 พลัส ตั้งแต่พฤษภาคม 2557

ประสบการณ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของผม ไม่เพียงแต่เสริมความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในอาชีพการงานอีกด้วย ขอขอบคุณครอบครัวเบริล 8 พลัสของผมและบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ดิศกุล สุชาติพิมลธร

นักออกแบบและวางระบบด้านธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ร่วมงานกับเบริล 8 พลัส ตั้งแต่กรกฎาคม 2555

ขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาปริญญาโทให้กับผม ที่เบริล 8 พลัส ผมได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหารของเราในการเลือกหลักสูตร MBA ที่เหมาะสม และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากโปรแกรมการศึกษาที่สนับสนุนในการทำงาน เพราะสำหรับผมแล้ว การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจไม่ใช่แค่ชื่อ แต่ต้องมาพร้อมกับความรู้และความสามารถด้วย

Meet The Team
Our Employee’s Story

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ