Karn Punyacharoensin

Karn Punyacharoensin

Giám đốc

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Chương trình Quản lý Carroll, Cao đẳng Boston, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp, Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat
  • Chương trình DAP 153/2561

Kinh nghiệm

2018 đến nay
Giám đốc, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2016 đến nay
Giám đốc, Optimum Technology Co., Ltd.
2015 đến nay
Giám đốc điều hành, Science Engineer International Co., Ltd.