Khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số, các nhà lãnh đạo sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của dữ liệu và muốn mở rộng quy mô phân tích trong toàn tổ chức của họ. Tableau là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ được phát triển cho tổ chức. Nó giúp nhân viên đơn giản hóa dữ liệu thô thành định dạng rất dễ hiểu để đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.

Nền tảng Tableau, hiển thị nhiều cách khác nhau để tương tác với dữ liệu của bạn, khả năng phân tích AI và ML, quản lý dữ liệu, truy cập trực tiếp hay trong bộ nhớ cũng như khả năng quản trị được cải tiến sẽ giúp bạn tìm ra cách sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn và để đúng người được kết nối với đúng dữ liệu, bất kể ở đâu và lúc nào họ cần.

Bảo mật tập trung
Các tính năng bảo mật mới tăng tính linh hoạt và phân loại bằng cách cho phép quản trị viên Tableau xác định cấu hình tập trung người dùng và nhóm nào có quyền truy cập vào lát dữ liệu nào. Với bảo mật tập trung, giao diện quản trị Tableau hiển thị chính sách bảo mật phân quyền dữ liệu để đảm bảo rằng nhân viên bán hàng sẽ chỉ nhìn thấy dữ liệu liên quan đến tài khoản của họ.

Quản lý tài nguyên
Chúng tôi đang giúp các nhóm CNTT dễ dàng tối ưu hóa tốt hơn hiệu suất của Tableau Server bằng cách xác định giới hạn tài nguyên phần cứng. Bắt đầu với khả năng giới hạn mức sử dụng tài nguyên của Backgrounder, bạn có thể cải thiện hiệu suất công việc đang đợi. Tìm kiếm các khả năng quản lý tài nguyên mới như một phần của Tableau.

Do đó, nền tảng Tableau hoàn toàn phù hợp để đầu tư vào tổ chức dựa trên dữ liệu với các phân tích do AI cung cấp thông qua giao diện trực quan.

Liên hệ với Beryl 8 Plus để tìm hiểu thêm về Tableau tại https://www.beryl8.com/th/contact-us.