ไตรมาส 1

มกราคม - มีนาคม

กุมภาพันธ์

ประกาศผลประกอบการประจำปี

ไตรมาส 2

เมษายน - มิถุนายน

เมษายน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พฤษภาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1

ไตรมาส 3

กรกฏาคม - กันยายน

สิงหาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ตุลาคม - ธันวาคม

พฤศจิกายน

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

กิจกรรมในปี 2567

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

13 มิถุนายน 2567
Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา: 9:15 - 10:00 น.

กิจกรรมย้อนหลัง

25 เมษายน 2567

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

14 มีนาคม 2567

Opportunity Day ประจำปี 2566
เวลา: 13:15 - 14.00 น.