ไตรมาส 1

มกราคม - มีนาคม

กุมภาพันธ์

ประกาศผลประกอบการประจำปี

ไตรมาส 2

เมษายน - มิถุนายน

เมษายน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พฤษภาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1

ไตรมาส 3

กรกฏาคม - กันยายน

สิงหาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ตุลาคม - ธันวาคม

พฤศจิกายน

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

กิจกรรมในปี 2565

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

12 ตุลาคม 2565
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กิจกรรมย้อนหลัง

07 กันยายน 2565

Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2565
เวลา: 16:15 - 17.00 น.

07 กรกฎาคม 2565

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

30 พฤษภาคม 2565

Opportunity Day ไตรมาสที่ 1/2565
เวลา: 16:15 - 17.00 น.

26 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เวลา: 14.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)