ไตรมาส 1

มกราคม - มีนาคม

กุมภาพันธ์

ประกาศผลประกอบการประจำปี

ไตรมาส 2

เมษายน - มิถุนายน

เมษายน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พฤษภาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1

ไตรมาส 3

กรกฏาคม - กันยายน

สิงหาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ตุลาคม - ธันวาคม

พฤศจิกายน

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

กิจกรรมในปี 2565

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

07 กรกฎาคม 2565
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กิจกรรมย้อนหลัง

26 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เวลา: 14.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)