เราทำงานร่วมกับ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

Salesforce

ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอันดับหนึ่งของโลก

Salesforce คือ ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แบบยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง โดยระบบจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายจากทุกแผนกและทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน ทำให้เกิดเป็น Single platform ที่ทุกๆแผนกทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน

Mulesoft

ระบบเชื่อมต่อและ API อันดับ 1 ของโลก

Mulesoft คือ ระบบ API ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชั่น ข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลและช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อ ทำให้กระบวนการทางธุรกิจสามารถดำเนินการแบบอัตโนมัติได้

Tableau

ระบบการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกชั้นนำของโลก

Tableau คือ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยที่สุดในโลก ช่วยให้ผู้คนและองค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลได้มากขึ้น โดยการนำข้อมุลทุกประเภท จากทุกระบบมาเปลี่ยนเป็นให้เป็นข้อมูลเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้ทุกการตัดสินใจแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Snowflake

ระบบการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์

Snowflake คือ ระบบที่ช่วยให้การเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลที่มักกระจายอยู่ในหลายๆ แหล่งข้อมูลเข้ามารวมอยู่ที่ศูนย์กลางได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เกิดเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานและตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่มีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายในแพลตฟอร์มเดียว

Google Cloud Platform

ผู้นำระดับโลกในการนำเสนอแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับองค์กร ที่ปลอดภัยและชาญฉลาด

Google Cloud ตอบสนองความต้องการด้านพื้นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ แมชชีนเลิร์นนิ่ง และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ช่วยให้ลูกค้าสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นเดิมเพื่อเพิ่มความคล่องตัว คุณจะเริ่มต้นทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วย Google

Google Workspace

ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดความต่อเนื่องและไร้รอยต่อ

Google Workspace เป็นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรและองค์กรเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น ด้วยเครื่องมือการทำงานแบบผสมผสานที่ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและทำงานอย่างไร