วรยส อนุวัตินุโชติกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – ต่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบริหาร – สถาบันบริหารธุรกิจเคลลอกก์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณ มหาวิทยาลัยบริสตอล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยบริสตอล

ประสบการณ์

2564 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2560 - 2563
หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประกัน บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
2559 - 2560
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท พี ดับบลิว ซี คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2549 - 2559
ผู้อำนวยการ บริษัท แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - 2549
ที่ปรึกษา บริษัท อาโทส ออริจิ้น (ประเทศอังกฤษ)
2544 - 2546
ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เคพีเอ็มจี คอนซัลติ้ง (ประเทศอังกฤษ) จำกัด