พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด บอสตัน สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

2565 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและผู้อำนวยการอาวุโสนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2563 - 2565
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้อำนวยการนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด
2557 - 2561
ผู้อำนวยการการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท แปซิฟิกา กรุ๊ป จำกัด
2556 - 2557
ที่ปรึกษา Bain & Company Inc., Singapore
2550 - 2553
Category Support Manager บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด