การปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและการลดต้นทุนเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทหลายแห่งในประเทศออสเตรเลีย ที่ช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปได้ ประสิทธิภาพในการแข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ และการควบคุมต้นทุนการดำเนินการก็เป็นหัวใจสำคัญเช่นกัน ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่าการลงทุนในเทคโนโลยี จะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ติดตามกิจกรรมและการใช้จ่ายของบริษัท

ความเข้าใจถึงต้นทุนในการทำธุรกิจถือเป็นขั้นตอนแรกในการติดตามค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้นำองค์กรควรเข้าใจกระบวนการทำงานในปัจจุบันก่อนตัดสินใจลดต้นทุนในส่วนใด ความเข้าใจที่ชัดเจนจะเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาจุดบอดในกระบวนการที่ไร้ประสิทธิภาพ

การมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานจะทำให้คุณเข้าใจถึงต้นทุนและโอกาสในการประหยัดต้นทุน การระบุจุดที่ต้องประหยัดได้ชัดเจน จะช่วยลดผลกระทบในการปรับวิธีการทำงานต่อพนักงาน คู่ค้า และภาพรวมของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น กระบวนการทำงานแบบเดิมมักจะมีระบบการทำงานซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น เมื่อผู้จัดการหรือผู้บริหารการเงินมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานขององค์กรมากพอ พวกเขาจะสามารถระบุขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดต้นทุนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำแผนผังกระบวนการทำงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีลดต้นทุนได้

บทบาทของเทคโนโลยีในโลกธุรกิจ

การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน แม้แต่บริษัทขนาดเล็กก็ยังต้องก้าวให้ทันการแข่งขันและความต้องการที่สูงขึ้นของผู้บริโภค การใช้เครื่องมือดิจิทัลและซอฟต์แวร์คลาวช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุม ต้นทุนทางการเงินได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้วยเทคโนโลยียังอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่องค์กรอีกด้วย

เทคโนโลยีสามารถช่วยลดต้นทุนบริษัทได้อย่างไร

นี่คือแนวทางปฎิบัติในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการทำงาน

  • การลดต้นทุนวัสดุอุปกรณ์

    การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปสู่ดิจิทัลช่วยให้องค์กรของคุณไร้กระดาษ ช่วยลดต้นทุนกระดาษหมึกการพิมพ์ไปรษณีย์และการขนส่งได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นการลดกระบวนการกระดาษสามารถช่วยเร่งความเร็วในการทำธุรกิจได้อีกด้วย

  • ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

    การเพิ่มผลผลิตเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการเพิ่มกำไร ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตงานก็เป็นหนึ่งปัจจัยหนึ่ง ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยเร่งกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ เช่น การทำงานร่วมกัน การปฐมนิเทศพนักงาน การเจรจาสัญญา การบริหารลูกค้าใหม่ ทีมงานของคุณจึงมีความคล่องตัวในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

  • ลดพิธีรีตรอง

    DocuSign ได้มอบหมายให้ Forrester ศึกษาระบบการทำข้อตกลง หรือ State of Systems Agreements การศึกษาพบว่าระบบการทำข้อตกลงแบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้งานแอดมิน โดยผู้ทดลองใช้กว่า 45% พบว่าระบบช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลา และ 48% ของผู้ทดลองใช้งานพบว่าระบบช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้ พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยลดความซับซ้อนในการทำธุรกรรมได้

ขั้นตอนต่อไปในการนำเทคโนโลยีมาใช้

การลงทุนในเทคโนโลยีช่วยให้การลดต้นทุนการทำงาน และการเพิ่มกำไร เป็นเรื่องง่าย!
มีตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างที่ DocuSign เรามี Agreement Cloud ที่จะช่วยขจัดการใช้กระดาษ ช่วยเสริมระบบอัติโนมัติให้ระบบการทำงาน และช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมกับ DocuSign ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กรของคุณ ติดต่อเราได้ที่ https://www.beryl8.com/en/contact-us