การตัดสินใจที่ส่งผลในระยะยาว คือ ทักษะที่ถูกมองข้ามไปอย่างน่าตกใจ ทั้งที่การตัดสินใจที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเดิมพันมีมูลค่าสูง ธุรกิจที่ก้าวพลาดครั้งใหญ่อาจเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงได้ ปัจจุบันระบบอัติโนมัติภายในองค์กรเป็นการตัดสินใจที่ทุกๆ ธุรกิจควรลงมือทำเพื่อพยุงตัวให้ผ่านสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และอุปสรรคอื่นๆ ไปได้ ระบบอัติโนมัตินั้นทรงพลัง และจำเป็นต่อแผนการระยะยาวของธุรกิจคุณ

โครงสร้างระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ

65% ขององค์กร ยังคงทดลองใช้ระบบอัตโนมัติแบบกระบวนการเดียว ไม่ก็ยังไม่เริ่มทำระบบอัตโนมัติใดๆ เลย ระบบอัตโนมัติจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในการช่วยพัฒนา และลดค่าใช้จ่ายลงได้ รายงานจาก Forrester เปิดเผยโดยสรุปไว้ว่า ระบบอัตโนมัติแบบเน้นกลยุทธิ์ และต้นทุนที่ตัดขาดจากเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้นส่งผลให้:

 • เกิดระบบอัตโนมัติแบบไซโล (หรือที่ Forrester เรียกว่า ”Islands of Automation”)
 • เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีอัตโนมัติอันใดอันหนึ่งมากเกินไป
 • เกิดการลงทุนกับแนวทางสู่ระบบอัตโนมัติระยะสั้นจนแทบ “กระเป๋าฉีก” แต่ดันหลีกเลี่ยงการลงทุนสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่แบบระยะยาว

การรวมระบบ (iPaas), ซอฟต์แวร์เข้ารหัสต่ำ, แมชชีนเลิร์นนิ่ง, AI สำหรับการสนทนา, RPA, DPA, ระบบวิเคราะห์ และกระบวนการอัจฉริยะต่างๆ คือ เทคโนโลยีที่ล้วนมีความคาบเกี่ยวกัน ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นโครงสร้างแบบกว้าง หรือ ”โครงสร้างระบบอัตโนมัติ” ที่ซึ่งรวมเอาพนักงานด้านดิจิทัล และตัวแทน AI เข้าด้วยกัน เช่น แชทบอทรวมกับกระบวนการและการทำงานด้านข้อมูล เชื่อมต่อผ่านการควบคุมดูแลแบบตามสถานการณ์และรวมระบบที่อยู่ที่กึ่งกลาง เป็นต้น

โครงสร้างระบบอัตโนมัติทำหน้าที่รวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในแอพพลิเคชั่นพื้นฐาน และภาพรวมของขั้นตอนการทำงาน สิ่งนี้สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้องค์กรใช้ริเริ่มผลิตภัณฑ์, บริการ, กระบวนการ และ โมเดลธุรกิจของพวกเขา จากนั้นโครงสร้างจะเริ่มต้องการคุณลักษณะต่างๆเพิ่มขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การถักทอกระบวนการตลอดการทำงาน และความสามารถในการนำแอพพลิเคชั่นออกมาใช้ผ่านโครงสร้างนี้ ในการเริ่มกระบวนการดังกล่าว ผู้นำจำเป็นต้องรวบรวมระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน, มีมาตรฐาน, และจัดการได้

วิธีตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ

การตัดสินใจว่าจะทำอะไรเป็นระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเนื่องมาจากสาเหตุ อย่างเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน หรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ เมื่อเจอกับเหตุการณ์ไม่แน่นอนผู้ตัดสินใจส่วนใหญ่จะใช้สัญชาตญาณโดยอิงจากตัวเลือกที่ผ่านๆ มาไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะดีหรือไม่ก็ตาม

คุณจะตัดสินใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ภายในเวลาที่กำหนดได้อย่างไร? เพื่อตัดความไม่มั่นใจออกไป องค์กรของคุณควรมีการตั้งคำถามดังต่อไปนี้:

 • ทำระบบอัตโนมัติเพื่ออะไร?
 • ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำระบบอัตโนมัติเท่าไหร่?
 • ผลกระทบ และมูลค่าทางธุรกิจมีความสำคัญเพียงใด?
 • กระบวนการทำระบบอัตโนมัติมีความซับซ้อนแค่ไหนและจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด?
 • ตัวองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเพื่อให้งานนี้สำเร็จ?

เลือกส่วนที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ: เน้นที่มูลค่าสูง และต้นทุนต่ำ

เมื่อธุรกิจของคุณระบุกระบวนการที่ต้องการทำเป็นระบบอัตโนมัติได้แล้ว โดยการใช้ชุดคำถามด้านบน สิ่งสำคํญต่อไป คือ การจัดประเภทกระบวนการเหล่านั้นโดยใช้ Workato Automation Matrix ด้านล่าง

เมทริกซ์นี้จะให้ผลลัพธ์จากกระบวนการที่องค์กรกำหนดทั้งหมด 4 แบบ:

 • ระบบอัตโนมัติทั้งหมด (มูลค่าสูง ต้นทุนต่ำ): เป็นตัวเลือกที่ดี ทั้งราคาถูกและทรงพลัง ไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธตัวเลือกนี้
 • ระบบอัตโนมัติแบบผ่านการพิจารณา (มูลค่าสูง ต้นทุนสูง): ถึงจะแพงแต่ให้ผลลัพธ์มูลค่าสูงก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า แต่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ควรเลื่อนออกไปก่อนได้
 • ระบบกึ่งอัตโนมัติ (มูลค่าต่ำ ต้นทุนต่ำ): ถึงแม้จะเป็นระบบอัตโนมัติที่ต้นทุนต่ำ และไม่เห็นผลมากนัก แต่ก็อาจจะคุ้มค่ากับแผนการทำระบบอัตโนมัติที่ลงแรงน้อย
 • หลีกเลี่ยงระบบอัตโนมัติอย่างสิ้นเชิง (มูลค่าต่ำ ต้นทุนสูง): คุณไม่ควรเสียทรัพยากรองค์กรไปกับสิ่งที่ทั้งแพงและให้ผลตอบแทนต่ำ

ปัจจัยเพื่อความสำเร็จในระบบอัตโนมัติ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจในสหรัฐอเมริการะบุปัจจัยเพื่อความสำเร็จสามประการในการริเริ่มระบบอัตโนมัติดังนี้:

 • มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกระบวนทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ (70%)
 • มีการวางแผนล่วงหน้า (63%)
 • มีเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายต่อการทำระบบอัตโนมัติ (50%)

ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวสองอย่างแรก คือ โครงการที่ซับซ้อนมากเกินไป (57%) และความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของกระบวนการอัตโนมัติ (39%) ผู้มีอำนาจตัดสินใจในสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าแรงงานหุ่นยนต์ดิจิทัล (RPA) จะมาเป็นแรงงานหลักช่วยพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า (40%) และช่วยวางแผนการเงิน (38%)

เลือกระบบอัตโนมัติมุ่งสู่ความสำเร็จเลยตอนนี้

ผู้นำจำเป็นต้องรวบรวมระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน, มีมาตรฐาน, และจัดการได้ การสร้างสรรค์โครงสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับองค์กรของคุณควรเป็นหนึ่งในแผนงานของปี 2023 นี้และในภายภาคหน้า เน้นลงแรงไปกับการหาโอกาสในการทำงานระบบอัตโนมัติที่ให้ผลตอบแทนสูงและต้นทุนต่ำเพื่อพาคุณไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ ที่นี่