นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) โดยมีนายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital และ นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ร่วมลงนามในข้อตกลงจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Collaboration Agreement) นำความเชี่ยวชาญของ BE8 ด้าน Digital Transformation และระบบ Salesforce มาพัฒนาร่วมกับความเชี่ยวชาญของ PTT Digital ในด้าน Enterprise Digital Solutions และ Customer Service Operation Excellence เพื่อพัฒนาและส่งมอบ CRM Solutions แบบครบวงจร มุ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยให้องค์กรธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวล้ำจากการลงทุนเทคโนโลยี เสริมสร้างกระบวนการทางธุรกิจ

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ (Collaboration Agreement) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันพัฒนา และสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ระหว่างบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 กับ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ PTT Digital ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารระดับ Enterprise ของกลุ่ม ปตท. โดยการผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาร่วมกันเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการให้บริการกับองค์กรธุรกิจที่ต้องการขับเคลื่อนกระบวนการทำธุรกิจดิจิทัลดิสรัปชั่นและบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

การผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ เป็นการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ BE8 ผู้นำที่ปรึกษาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแบบครบวงจร ที่มีความเชี่ยวชาญ ในระบบ Salesforce ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผสานความเชี่ยวชาญของ PTT Digital ด้าน Enterprise Digital Solutions System และ Customer Service Operation Excellence เพื่อส่งมอบการให้บริการ CRM Solutions แบบครบวงจร ในรูปแบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี ที่เติมเต็มการนำส่งคุณค่าบริการที่ครบทั้ง Value Chain ให้กับลูกค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการออกแบบ พัฒนาและการดูแลระบบงานดิจิทัลและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กร รวมถึงการให้บริการสนับสนุนองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการเทคโนโลยีแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างรากฐานความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation อย่างครบวงจร โดยจะช่วยขยายฐานลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยทำให้ BE8 เติบโตยั่งยืนจากการมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และหลากหลาย ทั้งกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และ SMEs” นายอภิเษก กล่าว

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับ Enterprise ของกลุ่ม ปตท. กล่าวว่า “ในสภาวะที่แข่งขันทางธุรกิจที่สูงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจระดับองค์กรส่วนมากมีการปรับตัวและทำ Digital Transformation กันมากขึ้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกเหนือจากการวางแผน ออกแบบ และพัฒนา Digital Transformation Solutions ที่ดีแล้ว การเชื่อมโยงเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันและการดูแลเชิงปฏิบัติงานอย่างไร้รอยต่อภายหลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

ทั้งนี้ความร่วมมือกับ BE8 ในครั้งนี้ถือเป็นการเติมเต็มกระบวนการ Digital Transformation ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งเสริมความคล่องตัวในการทำงานอย่างครบวงจรให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะตลาด Market for Alternative Investment (MAI) ที่มุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ SMEs ผ่านการให้บริการของ PTT Digital ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพสากล ภายใต้หลักการทำงานที่เรียกว่า “Design-Build-Run” ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีมีประสบการณ์งานด้านไอทีสูง รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร จึงมั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถพลิกโฉมธุรกิจด้วย Digital Transformation ให้สำเร็จสู่เป้าหมาย และดำเนินธุรกิจภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรครั้งนี้ จะเสริมศักยภาพการให้บริการด้าน CRM Solutions แบบครบวงจร ในรูปแบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี Salesforce ให้กับกลุ่มองค์กรในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อกระบวนการทำงานภายในองค์กรครบทุกฟังก์ชั่นงาน อาทิ แผนกขาย แผนกบริการลูกค้า และแผนกการตลาด อีกทั้งยังเสริมศักยภาพในการยกระดับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยเป้าหมายความร่วมมือในครั้งนี้ ต้องการจะช่วยยกระดับให้ทุกองค์กรธุรกิจสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีและเกิดการใช้งานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวล้ำกับดิจิทัลดิสรัปชั่น