Chance and Challenge Vietnam: ยกระดับการขาย การบริการ และการตลาดให้มีประสิทธิภาพด้วย Salesforce จาก Beryl 8 Plus

คุณอดิศัย ประเสริฐศรี, CEO ของ Chance and Challenge Co.,Ltd (CAC Vietnam) กล่าวว่า “ลูกค้าคือหัวใจขององค์กรของเรา ความร่วมมือของเรากับ Beryl 8 Plus -Vietnam และ Salesforce ได้เข้ามาช่วยทรานส์ฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่ายของเราให้กลายเป็นองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัล (Customer-Centric Organization)”

โปรดักส์และบริการ :

  • Salesforce Sales Cloud
  • Salesforce Service Cloud
  • Salesforce Marketing Engagement Cloud
  • Integration with Zalo(แอปพลิเคชันการสื่อสารชั้นนำของเวียดนาม) และ ERP ที่บริษัทมีอยู่

บริษัท Chance and Challenge Vietnam (CAC Vietnam) ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการขาย การบริการ และการตลาดดิจิทัล ด้วยการให้คำปรึกษาและการดำเนินการโดย Beryl 8 Plus -Vietnam โดยใช้เทคโนโลยีจาก Salesforce

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 คุณอดิศัยได้ก่อตั้งและนำองค์กรก้าวขึ้นเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับ 1 ของไทย โดยนำสินค้าไทยกระจายสู่ตลาดเวียดนามกว่า 65 จังหวัด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับชาวเวียดนามผ่านช่องทางหลักทั้ง Modern Trade, General Trade และช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2565 CAC Vietnam ก็พร้อมที่จะพลิกโฉมองค์กร ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตของธุรกิจ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในเวียดนามและอินโดจีน ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่พันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยความรู้ทางการตลาดเชิงลึก ระบบจัดหาระดับโลก (World Class Supply Chain) และเครือข่ายการจัดจำหน่าย”

ในปี 2565 คุณอดิศัยได้อ่านบทความเกี่ยวกับ "ศักยภาพในการเติบโต ด้วย 10 เส้นทางสู่การเติบโตธุรกิจของคุณ" ที่เขียนโดย Tiffany Bova ผู้ที่เคยทำงานกับ Salesforce หลังจากได้อ่านก็ถือคติประจำใจว่า "ลูกค้าคือหัวใจขององค์กร" เป็นต้นมา และนำองค์กรไปตามเส้นทางนี้ และเพื่อให้คตินี้เกิดขึ้นจริง เขาจำเป็นต้องเสริมศักยภาพทีมขาย การบริการ และการตลาดด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเริ่มมองหาระบบ CRM อันดับหนึ่งของโลกและได้เลือก Salesforce เพื่อมาตอบโจทย์นี้

คุณอดิศัยได้ค้นหา “พาทเนอร์” ทั่วทั้งเวียดนาม ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มีประสบการณ์ในการทำ Salesforce และวิธีการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถตอบโจทย์ในการเป็นพันธมิตรระยะยาวของ CAC Vietnam และได้ตัดสินใจติดต่อกับ Beryl 8 Plus -Vietnam ให้ช่วยนำเสนอแผน Digital Roadmap ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจของ CAC Vietnam อาทิ

  • ส่งเสริมให้องค์กร CAC Vietnam มีมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา
  • ช่วยให้ทีมขายของ CAC Vietnam ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยทำให้กระบวนการบริการลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติ
  • ขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหลักต่างๆ ผ่านทางอีเมลและ Zalo

และด้วยการสาธิต POC (Proof of Concept) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ CAC Vietnam ทำให้ Beryl 8 Plus - Vietnam ได้รับเลือกในช่วงปลายปี 2565 เพื่อใช้งาน Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Digital Engagement, Salesforce Marketing Engagement Cloud

โดยคุณอดิศัยกล่าวว่า “Salesforce Sales Cloud และ Salesforce Service Cloud ทำให้เราคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการขายและบริการของเรา รวมถึงวิธีที่เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น Salesforce Marketing Cloud ช่วยให้เราคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดและการเดินทางของลูกค้า (Customer Journeys) ได้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มของเรา”

ตลอดระยะเวลาการทำงานร่วมกัน คุณอดิศัยได้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้วยตนเอง ร่วมกับทีมของ Beryl 8 Plus -Vietnam โดยทั้ง 2 บริษัทฯ ได้ร่วมกันทุ่มเทเวลาอย่างมากในการดึงเอาข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการขายและการบริการ ซึ่งทาง Beryl 8 Plus -Vietnam ก็ได้ให้คำปรึกษากับ CAC Vietnam เกี่ยวกับแนวคิดและความเป็นไปได้ของการทำตลาดดิจิทัลในการสื่อสารส่วนบุคคลผ่านข้อความดิจิทัล เช่น อีเมล และ Zalo ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแนวทาง Digital Customer Journeys ของ CAC Vietnam หลังจากได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้ว ทีม Beryl 8 Plus -Vietnam ก็สามารถออกแบบระบบของ Salesforce ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของได้ และสามารถเปิดตัวโครงการสำหรับทีมขาย การบริการ และการตลาดของ CAC Vietnam ได้สำเร็จ ด้วยทักษะความรู้ด้าน Salesforce และความสามารถของทีม Beryl 8 Plus -Vietnam ได้มาช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

“ความสำเร็จของเรามาจากการส่งมอบระบบ Salesforce ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ช่วยให้พวกเขายกระดับธุรกิจไปอีกขั้น และยังมีความอุ่นใจว่าเราได้ส่งมอบความรู้และทักษะให้กับลูกค้าของเรา ในการจัดการระบบ Salesforce ได้ด้วยตัวเองหลังจบโครงการ” Sean Wolfman, General Director Beryl 8 Plus -Vietnam กล่าว

คุณอดิศัยยังคงนำ Salesforce มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เขาได้สนับสนุนให้ทีมขายและทีมบริการของเขาใช้ Salesforce ในการปฏิบัติงานประจำวัน วิเคราะห์ขั้นตอนการขาย ระบุช่องว่างในความต้องการของลูกค้า และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ เพื่อดำเนินตามคติที่ว่า "ลูกค้าคือหัวใจขององค์กรของ CAC Vietnam เสมอ"