ในโลกปัจจุบันที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระบวนการเอกสารที่ล่าช้าอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจของคุณต้องไล่ตามหลังคู่แข่ง แล้ว eSignatures กับ DocuSign จะช่วยแก้ ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

DocuSign สามารถช่วยให้เอกสารกว่า 80% ของคุณสามารถลงนามได้ใน 24 ชั่วโมง และกว่า 50% จากจำนวนนี้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมง ช่วยขจัดความซับซ้อนทั้งหมดของการลงนามข้อตกลง เอกสารปิดผนึก และสัญญาส่งมอบ ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ DocuSign เป็นโซลูชั่นการลงนามอิเล็กทรอนิกส์อันดับ 1 ของโลก

ผู้ใช้งาน DocuSign ชื่นชอบความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นในการใช้งาน เพียงเลือกการสร้างซองจดหมายใหม่ “Envelope” ซึ่งจะเป็นที่สำหรับเก็บเอกสารที่คุณต้องการลงนาม จากนั้นคุณจะเข้าถึงฟีตเจอร์ต่าง ๆ มากมาย เช่น

  • Two-factor authentication การยืนยันตัวตน 2 ชั้นสำหรับผู้รับซองจดหมาย
  • สร้างซองจดหมายใหม่อย่างรวดเร็วด้วย Templates
  • บริหารจัดการเอกสาร ด้วยการจัดลำดับขั้นการลงนามด้วยตัวคุณเอง
  • ตั้งค่าเตือนอัติโนมัติเพื่อติดตามเอกสารที่ยังรอการลงนาม
  • ตั้งค่ากำหนดเงื่อนไขในเอกสาร
  • ควบคุมความลับของเอกสาร ด้วยการกำหนดว่าใครสามารถเห็นข้อมูลได้บ้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมกับ DocuSign eSignature ติดต่อเราได้ที่ https://www.beryl8.com/th/contact-us