ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเข้าใจและความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆและความชอบ

วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้ คือ การทำวิจัยผู้ใช้งาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบการใช้งานต่างๆ การทำวิจัยเหล่านี้สามารถช่วยระบุจุดที่สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแจ้งการออกแบบอินเทอร์เฟซที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางซึ่งเข้าใจได้ง่ายเเละใช้งานง่ายอีกด้วย

ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงพัฒนาได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Qualtrics ProductXM™

นอกจากนี้ การรวบรวมคำติชมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและนำไปรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยใช้ Digital Adoption Software เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ได้ เอกสารการเริ่มต้นใช้งานที่ชัดเจนและรัดกุมยังมีความสำคัญต่อประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ในเชิงบวกได้ สามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าและการจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที

สิ่งสำคัญ คือ ต้องทดสอบกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้งาน สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้โดยผู้ใช้ที่หลากหลาย

ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญของความพึงพอใจของลูกค้าและการรับรู้ถึงแบรนด์โดยรวม ครอบคลุมทุกแง่มุมปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าและการเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน การใช้งานได้ง่าย และความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เชิงบวกสามารถนำไปสู่ความเชื่อมั่นและสร้างความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปากในเชิงบวก ในขณะที่ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เชิงลบสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลงและการวิจารณ์เชิงลบต่างๆได้ หลายบริษัทต่างๆได้ลงทุนมหาศาลในการค้นคว้าและทำความเข้าใจเส้นทางของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าได้นั่นเอง

การออกแบบมีบทบาทสำคัญในประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อความประทับใจแรกของลูกค้าและการเข้าใจผลิตภัณฑ์โดยรวม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสามารถดึงดูดความสนใจและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบไม่ดีอาจทำให้ใช้งานได้ยากและไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควร ฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้งานง่ายและทำงานได้ดีจะมอบประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า ในทางตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานยากหรือทำงานได้ไม่ดีก็จะให้ประสบการณ์เชิงลบเช่นกัน

นอกจากนี้ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า กับผลิตภัณฑ์เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้อาจได้รับผลจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา และปัจจัยต่างๆ ในการบริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงซึ่งมีราคาสมเหตุสมผลและสนับสนุนด้วยการบริการลูกค้าที่ดีมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ในทางตรงกันข้าม ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าลบและขาดการบริการลูกค้าที่ดี มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เชิงลบได้เช่นกัน

โดยสรุป คือ ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์คือมุมมองแบบองค์รวมว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์และเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน และความพึงพอใจโดยรวม ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เชิงบวกถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ ในขณะที่ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์เชิงลบอาจส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าลดลงและเกิดการวิจารณ์เชิงลบได้ หลายบริษัทต่างลงทุนอย่างมากในการทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

1. เข้าใจลูกค้าของคุณ

การวิจัยทางตลาดและการรวบรวมคำติชมของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจความต้องการและความชอบของพวกเขา คุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตรงตามความต้องการเฉพาะและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมด้วยการระบุจุดที่มีปัญหาบ่อยๆที่เป็นอุปสรรค ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแบบสำรวจ การสนทนาสัมภาษณ์เเบบกลุ่ม การทดสอบผู้ใช้งาน และความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ

เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณและสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ มากมาย ได้แก่:

 1. จัดทำแบบสำรวจและการสนทนาสัมภาษณ์เเบบกลุ่มเพื่อรวบรวมคำติชมโดยตรงจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผลิตภัณฑ์ของคุณ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของพวกเขา
 3. ตรวจสอบโซเชียลมีเดียและบทวิจารณ์ทางออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร และระบุข้อร้องเรียนหรือปัญหาทั่วไปที่พบได้
 4. พูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกังวลและปัญหาที่พบบ่อยของลูกค้า
 5. ดำเนินการทดสอบการใช้งานเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
 6. พิจารณาเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภคเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่ลูกค้ามีปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ของคุณในบริบทของประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า

ด้วยการรวมวิธีการเหล่านี้เข้าด้วยกัน คุณจะสามารถเข้าใจลูกค้าของคุณได้อย่างครอบคลุม และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์โดยรวมได้ดียิ่งขึ้น

2. ลดความซับซ้อนของ User Interface

User Interface ที่ชัดเจนและใช้งานง่ายสามารถปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมาก ซึ่งหมายถึงการจัดระเบียบข้อมูลและฟีเจอร์ได้อย่างมีเหตุผล โดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายและองค์ประกอบการออกแบบที่สอดคล้องกัน และการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชัดเจนได้อีกด้วย

มีหลายวิธีในการลดความซับซ้อนของ User Interface เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ได้แก่:

 1. ลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น: ระบุและลบองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซที่ไม่จำเป็นต่องานของผู้ใช้ วิธีนี้จะช่วยลดความยุ่งเหยิงและช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 2. ใช้การติดป้ายกำกับที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม ป้ายกำกับ และองค์ประกอบอินเทอร์เฟซอื่นๆ ทั้งหมดมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งอินเทอร์เฟซ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าแต่ละองค์ประกอบทำอะไรและใช้งานอย่างไร
 3. ใช้โครงสร้างลำดับชั้นที่มองเห็น: ใช้สัญลักษณ์ภาพ เช่น ขนาด สี และตำแหน่ง เพื่อดึงความสนใจของผู้ใช้ไปยังองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของอินเทอร์เฟซ
 4. ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน: ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้เมื่อพวกเขาดำเนินการ เช่น ข้อความยืนยันเมื่อพวกเขาทำงานเสร็จ
 5. ทดสอบกับผู้ใช้: ทำการทดสอบโดยผู้ใช้เพื่อรวบรวมคำติชมเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซและระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงเเก้ไข
 6. ทำให้มันเรียบง่าย: ทำให้การออกแบบอินเทอร์เฟซธรรมดาและเรียบง่าย หลีกเลี่ยงการใช้องค์ประกอบการออกแบบที่ซับซ้อนหรือหรูหราที่อาจทำให้อินเทอร์เฟซสับสนหรือใช้งานยาก
 7. ทำให้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เฟซสามารถปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอ ความละเอียด และการวางแนวทางที่แตกต่างกันได้ เพื่อมอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ที่ดีที่สุดในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
 8. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน: มอบความช่วยเหลือและตัวเลือกการสนับสนุนต่างๆแก่ผู้ใช้ เช่น บทเเนะนำ เอกสาร และข้อมูลติดต่อ เพื่อช่วยนำทางอินเทอร์เฟซและสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์

3. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์

ความดึงดูดสายตาของผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดีไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังใช้งานได้ดีอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการใส่ใจในรายละเอียด เช่น การพิมพ์ สี เค้าโครง และการสร้างแบรนด์

มีหลายวิธีในการปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ บางส่วนได้แก่:

 1. จัดทำการวิจัยผู้ใช้งาน: ทำความเข้าใจความจำเป็นและความต้องการของตลาดเป้าหมายของคุณโดยดำเนินการวิจัยผู้ใช้ วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆและจุดที่ต้องปรับปรุงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์
 2. จัดลำดับความสำคัญการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานและเข้าใจได้ง่ายโดยเน้นที่ความสามารถในการใช้งาน เช่น ความเรียบง่ายและความสอดคล้องคงเส้นคงวา
 3. รวมคำติชม: รวบรวมคำติชมของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและรวมเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ วิธีนี้สามารถช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ได้
 4. เน้นที่ความสวยงาม: สร้างการออกแบบที่ดึงดูดสายตาซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณและโดนใจกับตลาดเป้าหมายของคุณ
 5. ทดสอบและทำซ้ำ: ทดสอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้ใช้เป็นประจำ และทำซ้ำตามความคิดเห็นที่คุณได้รับ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไป
 6. พิจารณาการเข้าถึง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้ รวมถึงผู้ใช้ที่มีความพิการบกพร่องด้วย
 7. รวมเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่: วิจัยและคำนึงถึงเทคโนโลยีและแนวโน้มล่าสุดที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ได้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เเบบจำลองเสมือนจริง (Virtual reality) และการใช้เทคนิคในรูปเเบบเกมส์ (Gamification)

4. ปรับเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ

ความเร็วในการโหลดและใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณมีความสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หน้าเว็บโหลดช้าหรือประสิทธิภาพช้าอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดและทำให้ผู้ใช้ละทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของคุณในด้านความเร็วและประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมได้

มีหลายวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วและประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์:

 1. ลดจำนวนคำขอ HTTP ให้เหลือน้อยที่สุด: สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคต่างๆเช่น CSS sprites และการรวมหลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว
 2. ใช้เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN): วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับพวกเขา ซึ่งสามารถปรับปรุงเวลาในการโหลดได้อย่างมาก
 3. ใช้ตัวช่วย caching เบราว์เซอร์: ด้วยการตั้งค่าส่วนหัวของหน่วยความจำ cache ที่เหมาะสม คุณสามารถบอกให้เบราว์เซอร์จัดเก็บเนื้อหาบางอย่างไว้ในเครื่อง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคำขอที่ต้องทำผ่านเซิร์ฟเวอร์ได้
 4. ปรับภาพให้เหมาะสม: รูปภาพขนาดใหญ่และมีความละเอียดสูงอาจทำให้หน้าเว็บช้าลง บีบอัดภาพก่อนอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
 5. ลดการใช้ JavaScript ให้เหลือน้อยที่สุด: JavaScript อาจทำให้ทำงานได้ช้า และถ้ามากเกินไปอาจทำให้หน้าเว็บช้าลงได้ด้วย
 6. ใช้ตัวสร้างโปรไฟล์: เครื่องมือสร้างโปรไฟล์สามารถช่วยคุณระบุปัญหาคอขวดของประสิทธิภาพในโค้ดของคุณได้
 7. ปรับการสืบค้นฐานข้อมูลให้เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสืบค้นของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และคุณสามารถดึงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้
 8. ใช้เฟรมเวิร์ก: ใช้เฟรมเวิร์กที่ปรับให้เหมาะกับประสิทธิภาพ เช่น React หรือ Vue.js
 9. ทดสอบเว็บไซต์ของคุณในอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่างๆ: สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานเฉพาะของอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์หลายตัวได้
 10. ตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ: ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics เพื่อติดตามประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณและระบุส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องและทดสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำ

5. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ผู้ใช้ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มันเป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ การรวบรวมคำติชม การวิเคราะห์ข้อมูล และการอัปเดตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่องตามคำติชมของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวนำหน้าคู่แข่งและทำให้ผู้ใช้งานของคุณได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ควรตระหนักถึงแนวโน้มและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณยังคงอยู่ในกระเเสอย่างต่อเนื่อง

สรุป

หลายบริษัทสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ผ่านการวิจัยผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ พวกเขายังสามารถจัดลำดับความสำคัญความต้องการของผู้ใช้และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้โดยคำนึงถึงความต้องการเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ยังสามารถมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้โดยผู้ใช้จำนวนมาก การทดสอบซ้ำๆ กับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามผลตอบรับสามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมได้


สอบถามข้อมูล Qualtrics เพิ่มเติมกับเราได้ที่ คลิก