ในโลกของยุคดิจิทัล พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในทุกช่องทาง ทำให้การให้บริการมีความท้าทายมากและซับซ้อนยิ่งขึ้น Salesforce Service Cloud สามารถช่วยให้การบริการลูกค้าง่ายขึ้นด้วยการปรับการทำงานเป็นแบบอัติโนมัติ เชื่อต่อข้อมูลลูกค้าจากทุกระบบเพื่อการบริการที่ตรงใจ และ ช่วยเสนอการตอบสนองที่ถูกต้องให้ผู้ให้บริการเพื่อปิดเคส ยกระดับการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของคุณ

Salesforce Service Cloud