สัมมนาออนไลน์ Deliver the Next Generation Customer Service with Genesys
Webinar
24 สิงหาคม 2565
สัมมนาออนไลน์ Deliver the Next Generation Customer Service with Genesys
อ่านเพิ่มเติม
Beryl 8 Plus x Content Shifu: สัมมนาออนไลน์ UNLEASH Your Digital Transformation Full Potential
Webinar
02 สิงหาคม 2565
Beryl 8 Plus x Content Shifu: สัมมนาออนไลน์ UNLEASH Your Digital Transformation Full Potential
อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาออนไลน์ Build customer loyalty and increase productivity with Cloud Call Center Technology from 'Genesys' by Beryl 8 Plus
Webinar
27 พฤษภาคม 2565
สัมมนาออนไลน์ Build customer loyalty and increase productivity with Cloud Call Center Technology from 'Genesys' by Beryl 8 Plus
อ่านเพิ่มเติม
Beryl 8 Plus x DigiTech ASEAN: สัมมนาออนไลน์ Deliver an Impressive Omni-Channel Customer Service Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus มอบประสบการณ์ด้านการบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่องทางด้วย Salesforce จากเบริล 8 พลัส
Webinar
18 กุมภาพันธ์ 2565
Beryl 8 Plus x DigiTech ASEAN: สัมมนาออนไลน์ Deliver an Impressive Omni-Channel Customer Service Experience with Salesforce by Beryl 8 Plus มอบประสบการณ์ด้านการบริการที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกช่องทางด้วย Salesforce จากเบริล 8 พลัส
อ่านเพิ่มเติม
สัมมาออนไลน์ Empower your business to work from anywhere with ‘DocuSign’ by Beryl 8 Plus ยกระดับการทำงาน work from anywhere ให้สมบูรณ์แบบด้วย 'DocuSign' จากเบริล 8 พลัส
Webinar
31 มกราคม 2565
สัมมาออนไลน์ Empower your business to work from anywhere with ‘DocuSign’ by Beryl 8 Plus ยกระดับการทำงาน work from anywhere ให้สมบูรณ์แบบด้วย 'DocuSign' จากเบริล 8 พลัส
อ่านเพิ่มเติม
Beryl 8 Plus x Content Shifu: สัมมนาออนไลน์ Sales Transformation 2022
Webinar
21 มกราคม 2565
Beryl 8 Plus x Content Shifu: สัมมนาออนไลน์ Sales Transformation 2022
อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาออนไลน์ DRIVING A DATA CULTURE FOR OPTIMAL BUSINESS PERFORMANCE WITH TABLEAU BY BERYL 8 PLUS การขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดด้วย Tableau จากเบริล 8 พลัส
Webinar
04 พฤศจิกายน 2564
สัมมนาออนไลน์ DRIVING A DATA CULTURE FOR OPTIMAL BUSINESS PERFORMANCE WITH TABLEAU BY BERYL 8 PLUS การขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดด้วย Tableau จากเบริล 8 พลัส
อ่านเพิ่มเติม
Beryl 8 Plus ร่วมกับ Techsauce จัดงาน Innovative Martech and CRM Solutions for the Future เจาะลึก CRM Solutions
Webinar
08 ตุลาคม 2564
Beryl 8 Plus ร่วมกับ Techsauce จัดงาน Innovative Martech and CRM Solutions for the Future เจาะลึก CRM Solutions
อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาออนไลน์ Empower your digital transformation journey with MuleSoft.
Webinar
20 กันยายน 2564
สัมมนาออนไลน์ Empower your digital transformation journey with MuleSoft.
อ่านเพิ่มเติม