ในโลกของข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือและเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลด้วยภาพ มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล Tableau ช่วยให้คุณแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติงานและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ด้วยการวิเคราะห์ภาพแบบไร้ขีดจำกัด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อธุรกิจของคุณ ตั้งแต่องค์กรระดับโลกไปจนถึงสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็ก