ปลดล็อคพันธนาการสู่ยุคดิจิทัลด้วยระบบ Cloud Technology จากการรวมพลังของ Salesforce และ MuleSoft API เทคโนโลยีนี้จะทำให้ทุกทีมในองค์กรของคุณสามารถทำงานและส่งต่อข้อมูลกันได้ในแพลตฟอร์มเดียว ลดเวลาการวิ่งหาข้อมูล เพิ่มศักยภาพการทำงานที่ทุกทีมสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจได้เต็มที่ ส่งผลให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและไร้รอยต่อ