ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย (University of Georgia) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ระหว่างประเทศ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ เซลส์ฟอร์ซ Levementum