อภิเษก เทวินทรภักติ

อภิเษก เทวินทรภักติ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University of Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 145/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คาร์บอนเอ็กซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ออริจิ้น บีอีเอท จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อีโคเอ็กซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส (สิงคโปร์) จำกัด